2009. március 26., csütörtök

Fiesta a könyvtárakban

Az Internet kultúra népszerűsítését szolgáló, világméretű rendezvény-sorozatot, az Internet Fiestát évente rendezi meg az Internet Society. A 2000. évtől Magyarország is csatlakozott az Internet Fiesta akcióhoz, amelyben egyre fontosabb szerepet vállalnak a könyvtárak programok szervezésével, szolgáltatások népszerűsítésével.

Egy évtizedes hagyományra tekinthetünk vissza, amikor ismét Internet Fiestára hívják a könyvtárakat. A 10. magyarországi fesztivál programjaira 2009. március 23. és 31. között kerül sor.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kér minden könyvtárat, csatlakozzon idén is közös rendezvényükhöz, hogy minél szélesebb körben megismertessük a XXI. századi ügyintézés, tanulás, tájékozódás, tájékoztatás korszerű formáját, hasznos lehetőségeit. http://193.224.242.5/fiesta/default.aspx

Trendi könyvtárépületek

A modern könyvtári szolgáltatások egyik elengedhetetlen tartozéka a megfelelő épület. A fizikai környezetnek fontos szerep jut a vevők eligazításában, egy jól megtervezett helyiség segíti az olvasót, hogy mikor merre kell mennie, és mit kell tennie ahhoz, hogy hozzájusson a szolgáltatáshoz. Minden új épületnél felvetődik a kérdés, hogyan alkothat harmonikus egységet a régi építményekkel. Kiindulópont: a könyvtár elhelyezkedése: hol található, könnyen megközelíthető-e gyalog, kocsival, tömegközlekedési eszközzel és a fogyatékkal élők számára. Van-e parkolási lehetőség akár a könyvtár mellett közvetlenül vagy legalábbis a közelben. Lényeges a könyvtár épülete: mennyire új, fantáziadús, trendi, korszerű, hívogató a felhasználóknak. Ha több emeletes, van-e mód lift, illetve rámpa használatára. Célszerű olyan könyvtári épület megtervezése, ami valamilyen módon kötődik az adott város kulturális örökségéhez vagy a legjellemzőbb mezőgazdasági, illetve ipari tevékenységhez. Minden városban élnek neves művészek, őket is érdemes bevonni a tervezési feladatokba. Egy új, modern épület sokkal vonzóbbá teheti a könyvtárat és szolgáltatásait a felhasználók számára. Jelentős mértékben nő a látogatók száma, ha a könyvtárak megfelelő helyszínt tudnak biztosítani a használóiknak. A könyvtár tervezett épületében könyvbemutatók, kiállítások illetve előadások is helyet kaphatnak. Kulturális és művészeti találkozóhellyé kell alakítani a belső tereket, a mai könyvtárak már multifunkcionális intézmények. A XXI. század könyvtárépületei egészen rendhagyó formákat követnek, az új építészeti megoldásokat azonban sok helyütt nagy felzúdulással fogadják. Néhány különleges példa az egyedi könyvtárépületek modelljeiről: a prágai, a sevillai, a bejrúti, a mexikói, a pécsi és szegedi trendi könyvtárépületek. http://www.mkekemsz.hu/Honlapok/erdekessegek.htm#konyvtarepiteszet

2009. március 24., kedd

Szuperkönyvtáros

Amerikában hatalmas sikert könyvelhetett el egy New Jersey-i könyvtár, miután megalkották a „szuperkönyvtáros” alakját egy reklámfilm segítségével. A reklámspot körbejárt az USA egész területén, hatására jelentős mértékben növekedett a könyvtárlátogatók és könyvtári szolgáltatások iránt érdeklődők száma. Az alapkoncepció a világon szinte mindenhol ismert és népszerű „superman” figuráját hívta segítségül, és alkotta meg a „szuperkönyvtáros” alakját. A „superman”-hez hasonló ruhát viselő könyvtáros készen áll arra, hogy segítsen minden felnőttnek, aki tájékoztató kérdéssel fordul hozzá, minden tininek, aki kutat valamilyen témában és minden gyereknek minden iskolában. A New Jersey-i Könyvtárak Szövetsége a „szuperkönyvtáros” megalkotásával szerette volna felhívni a használók figyelmét a könyvtárak újabb szolgáltatásaira, és bemutatni, hogy a könyvtárak, könyvtárosok elérhetőek, megszólíthatók és szórakoztatóak tudnak lenni. A reklámspot sikere abban rejlett, hogy különös, egyedi és azonnal megragadta a nézők figyelmét. A helyi kezdeményezés országos méretűvé alakult, több könyvtár is elkérte a spot sugárzási jogát, így több száz helyi, valamint országos csatornán bemutatták. A reklám sikere és népszerűsége további lehetőségeket kínált: megalkották a szuperkönyvtáros honlapját: www.njlibraries.org. A honlap adta lehetőségeket maximálisan kihasználják az amerikai könyvtárak és könyvtárosok: fórumok, könyvajánlók, linkek az egyes könyvtárakhoz és különböző programok találhatók a honlapon. http://www.njlibraries.org/

Olvasó Finnország

A finn oktatási minisztérium "Olvasó Finnország 2001-2004" címmel speciális programot dolgozott ki és valósított meg, amelynek célja az olvasásban és írásban való jártasság fejlesztése, az irodalmi ismeretek elmélyítése volt az alsó- és középfokú oktatás területén. Program indult a tantervek és oktatási programok tartalmának átdolgozására és kialakították az iskola és a könyvtár együttműködésének új formáit. Az oktatási minisztérium tevékenységét több intézmény is segíti, köztük a könyvtárak, a finn könyvtárosok és a finn iskolai könyvtárak egyesülete. A finn lakosság 80 százaléka könyvtárhasználó, a könyvtárak 97 százaléka gépesített, 10 könyvtárból 9-ben van (ingyenes) internet-hozzáférés. A finn könyvtárak közös portált működtetnek elektronikus katalógusaik és honlapjaik minél kényelmesebb elérése érdekében, a könyvtárak 80 százaléka olyan regionális informatikai rendszerekhez csatlakozik, amelyen keresztül szolgáltatásaik elektronikusan is elérhetők. http://www.oph.fi/english/pageLast.asp?path=447;65535;77331;77333;77341

Mindenki unokája

A Mindenki unokája svéd szervezet nyugdíjasokat keresett, akik szívesen olvasnának meséket gyerekeknek az óvodákban. A program keretében a nyugdíjasokat képeznek arra, hogy óvodákban olvassanak meséket a gyerekeknek. Fontos, hogy a könyvek között régi és új mesekönyvek egyaránt legyenek. A nyugdíjasok ingyen vállalják ezt a feladatot, odafigyelést és időt adnak a gyerekeknek. A gyerekek pedig szeretik a meséket, ráadásul a mesemondás serkenti a gyerekek nyelvi fejlődését és kedved kaphatnak könyvtárlátogatásra is.
Az Allas barnbarn hároméves projektként indult 1999-ben, maga a szervezet 2004-ben alapult. Az ország 60 településén vannak helyi szervezetei, és Göteborgban 39 meseolvasó nyugdíjas a tagja. Ahhoz, hogy valaki meseolvasó legyen, előbb egy olvasókörben kell részt venni, ami ismereteket ad az óvodák tevékenységéről, a gyerekek nyelvi fejlődéséről és a gyerekirodalomról. http://melissaofficinalis.blogspot.com/2008/04/mindenki-unokja-avagy-egy-svd.html

2020 Mars Express Svédországban

Svédországban a „2020 Mars Express” célja egy olyan projekt létrehozása volt, aminek segítségével ösztönzik a gyerekeket, hogy saját maguk alakítsák ki az ideális könyvtári környezetet. A gyerekek gyakran látnak ott is lehetőséget, ahol a felnőttek saját határaikba ütköznek. A projekt időtartama 2 év volt, 15 gyerekkönyvtáros és néhány könyvtárigazgató vett részt benne. Külső segítséget is igénybe vettek, olyanokat, akik nem közvetlen kapcsolatban állnak a könyvtárral, pl. tervezőket, építészeket, múzeumpedagógusokat és diákokat is. Az első évben arra koncentráltak, hogyan nézzen ki a gyermek-és tini könyvtár. Belsőépítész segítségével workshopot szerveztek diákoknak, aminek témája: a jövő könyvtára volt. A diákok teljesen szabad kezet kaptak, hogy megtervezzék, megépítsék az új modelleket, a képzeletüknek csak a könyvtári helyszín végessége szabott határt. Ezen kívül meginterjúvoltak több diákot is ugyanebben a témában. A Raslatt-i könyvtárban nemcsak elméletben, de gyakorlatban is részt vettek a diákok a könyvtár átalakítása során. A könyvtári dolgozók tovább dolgoztak azon, hogy a modern technológiát minél jobban kihasználják, valamint azon, hogy a fiataloknak még vonzóbbá, trendivé váljon a könyvtár. http://www.splq.info/issues/vol41_3/05.htm

Magyarországi trendek

A különböző könyvtárak az alapszolgáltatások figyelembevételével próbálnak újabb és újabb szolgáltatást, programot, rendezvényt kitalálni, meghonosítani az olvasói létszám növekedése és az elégedettség érdekében. A legáltalánosabb és a legnépszerűbb rendezvények a hazai könyvtárakban:

Ringató, szülőképző, Prospektus a „Szülők kérdezik az olvasásról”, videó- és hangfelvételek az olvasás népszerűsítésére, babaolvashow projekt működtetése, könyvstart – könyvmászóka, Ültessünk fát!, könyvtári plakátok készítése, kortárs prózairodalom népszerűsítése, jelnyelvi tolmács biztosítása különböző könyvtári rendezvényeken.

A fentebb felsorolt típusok közül általánosságban minden könyvtárban megtalálható egy-egy hasonló jellegű program, illetve kezdeményezés. Ezen kívül több országos projekt létezik, melyek szintén az olvasást, valamint a könyvtárak népszerűsítését tűzték ki célul. Az országos rendezvények közül a legjelentősebbek: az Internet Fiesta, és a „Könyvtárak a társadalomért”.
Az Internet Fiesta az internet kultúra népszerűsítését szolgáló rendezvénysorozat, melyet minden évben az Internet Society rendez. Fő célkitűzése, hogy a könyvtárak minél szélesebb körben megismertessék a digitális kultúrát, az új írásbeliség lehetőségeit és hozzáférhetővé tegyék az erre épülő szolgáltatásokat. http://www.tanszertar.hu/eken/2008_04/pr_0804.htm